Allergy UK Approves HayMax™ for Allergy Friendly Product Award

Allergy UK Approves HayMax™ for Allergy Friendly Product Award

Er mwyn cael y wobr hon cynhyrchion yn cael eu hasesu gan y panel Allergy UK o ymgynghorwyr a'r math priodol o arbenigwr alergedd i gadarnhau ei addasrwydd.

Mae'r wobr yn cael ei fwriadu ar gyfer cynhyrchion a all fod o fudd i yn gyffredinol yn dioddef alergedd a gwella eu cyflwr iechyd a lles neu i bobl sy'n dymuno lleihau eu llwyth cemegol.

Is this the most valuable accolade for Haymana ™ to date? Ers Alergedd DU (enw masnachu Sefydliad Alergedd Prydeinig) yn cael ei redeg gan feddygon, rydym yn credu y gallai fod yn. What do you think? Byddem wrth ein bodd yn clywed eich sylwadau!