Anifeiliaid anwes hypoalergenig – anifeiliaid anwes ar gyfer pobl ag alergeddau

Anifeiliaid anwes hypoalergenig – anifeiliaid anwes ar gyfer pobl ag alergeddau

Os oes gennych alergedd, ond wrth eich bodd cael anifail anwes, Yna, efallai y bydd gennych cyfyng-gyngor. Rydym am helpu, so I’ve collected some useful information that hopefully will help you to start your low allergy pet search. Here are my suggestions of pets for people with allergies.

Cwmni Cat…

Yn anffodus, cathod yn tueddu i lidio pobl ag alergeddau anifeiliaid anwes yn fwy na cŵn, gan eu bod yn treulio mwy o amser mewn cysylltiad agos â phobl, ac mae eu poer yn cynnwys proteinau sy'n gweithredu fel alergenau. Credir cathod yn achosi adweithiau alergaidd yn fwy am eu bod yn lyfu eu ffwr yn fwy na cŵn. Felly, y llygaid yn rhedeg, trwynau dyfrllyd, a dolur scratchy dioddef gan y rhan fwyaf o ddioddefwyr alergedd bron na ellir eu hosgoi os ydynt yn agored i gathod. Fodd bynnag,, hapus, mae rhai cathod yn cael eu hargymell yn arbennig ar gyfer pobl ag alergeddau.

Dyfnaint cath rex
Dyfnaint cath rex

 

Roedd y rex Dyfnaint welwyd yn gyntaf yn 1960 yn byw yn Nyfnaint. Mae ganddo byr, crychdonni cot gwneud o ffwr i lawr. Wrth i'r Dyfnaint rex lai ffwr na rhai bridiau eraill, gellir eu glanhau yn llai aml na'u ffrindiau blewog. Arbenigwyr cynghori: 'Mae'r Dyfnaint rex yn ddewis da ar gyfer pobl sydd ag alergedd i gathod. Er y gall dim cath fod yn wirioneddol hypoalergenig, mae llawer o bobl sydd ag alergeddau i gathod yn darganfod y gallant fyw'n gyfforddus gyda rex Dyfnaint. '

Mae'r rhan fwyaf o alergeddau cath yn ganlyniad i'r FEL d 1 glycoprotein, sy'n bresennol mewn poer cath a thail anifeiliaid croen. Cwmni o Southern California Allerca honni ei fod wedi magu cath hypoalergenig, a gafodd ei peirianyddol i wedi newid fersiynau o'r FEL d 1 glycoprotein – y cath 'Sphynx'. Er nad hypoalergenig, gallai'r Sphynx fod yn well i ddioddefwyr alergedd, dim ond oherwydd nad ydynt yn adneuo gwallt alergenau-llwythog.

Cariad Cŵn? Beth am gael pwdl….

The poodle has a long hair-growth cycle, which typically means it will shed less. Poodles are said to be great water dogs. Their coats are usually tightly curled and without much of an undercoat, dead hair is less likely to detach and float in the air. Efallai y bydd angen groomed broffesiynol Poodles, fel dander – ffynhonnell fwyaf cyffredin o alergen – Gall cael eu dal yn eu cotiau.

Madfall, anifail anwes 'n glws?
Madfall, anifail anwes 'n glws?

Gallai madfallod yn gwneud yr anifail anwes perffaith ar gyfer dioddef alergedd oherwydd eu bod yn di-flew. Mae'n anghyffredin iawn i berson fod ag alergedd i madfallod. Geckos llewpard yn cael eu hystyried anifeiliaid anwes hynod o hawdd am eu bod yn fach ac mae ganddynt ofynion gofal minimal.

Yn y pen draw, efallai yr unig anifeiliaid anwes hypoallergenic y gall arbenigwyr yn cytuno ar fod yn bysgodyn. Bydd pysgod amgylchynu mewn clostir dyfrllyd yn sicr fod mor rhydd-alergenau gan y gall fod yn.

Os byddwch yn mynd am yr opsiwn gath neu'r ci, mae'n werth dwyn cyngor hyn mewn cof:

  • Dod o hyd i driniaeth alergedd effeithiol sy'n gweithio i chi
  • Buddsoddwch mewn hidlydd HEPA
  • Cadwch rhai ardaloedd o'ch cartref anifeiliaid anwes-rhad ac am ddim
  • Glanhewch eich gofod byw ac yn eich anifail anwes yn aml
  • Spay neu diryw eich anifail anwes, as the sebum produced by a neutered cat is lower than that of an unaltered cat

Darllen mwy anifeiliaid anwes am alergedd gyfeillgar. Pob lwc yn eich chwiliad!