Pwy All Defnyddiwch HayMax?

HayMax is 100% organig, gyffuriau rhad ac am ddim, heb fod yn gysglyd ac wedi ei lunio i fod yn addas i lawer o wahanol bobl.

HayMax yn addas ar gyfer:

  • oedolion (gan gynnwys yn feichiog & breastfeeding women)
  • babanod, plant bach, Children & Pobl yn eu harddegau (gan gynnwys babanod o enedigaeth- rydym yn argymell HayMax Gwreiddiol)

Efallai HayMax fod yn arbennig o ddefnyddiol i unrhyw un sy'n chwilio am ffordd nad yw'n gysglyd i baill trap, llwch neu anifeiliaid anwes alergenau cyn iddynt fynd i mewn, megis gyrwyr a gweithredwyr peiriannau.

Mae'r dyluniad HayMax pot syml yn hawdd iawn i blant i gario o gwmpas ac yn ymroi, ac am ei fod yn rhydd o gyffuriau, Ni allant dros wneud hynny!

Gwybodaeth am Hay Fever a Beichiogrwydd

Gwybodaeth am Hay Fever a Kids

Beth yw HayMax

Sut i Ddefnyddio HayMax