HayMax featured in the Independent

HayMax featured in the Independent

Roeddem yn falch iawn o weld HayMax yn y wasg genedlaethol eto yr wythnos diwethaf.

HayMax ymddangos mewn the Independent’s fashion page, the Audit, last Monday.

HayMax yn rhwystr paill naturiol which helps stop the pollen – as proven in a astudiaeth gan yr Athro Jean Emberlin o'r Pollen Cenedlaethol a'r Uned Ymchwil Aerobiology (NPARU) at Worcester University. Ymateb i Pollen yw'r hyn sy'n achosi'r unwanted symptoms of hayfever, gan gynnwys trwyn yn rhedeg, tisian, llygaid coch a chwyddedig, llygaid cosi, wyneb a'r gwddf.

Mae'n ymddangos yn the Audit fel ffordd wych i atal profion taeniad colur anatyniadol rhag difetha eich Haf.