HayMax™ featured in Women’s Fitness magazine

HayMax™ featured in Women’s Fitness magazine

HayMax™ features in Women’s Fitness, a magazine for women who work out.

Curo'r effects of pollen oddi wrth eich clefyd y gwair alergedd yn anodd pan fyddwch yn ymarfer yn yr awyr agored. Avoiding being outside at peak pollen times or exercising indoors isn’t always practical. What you can do is wear sunglasses and a nasal balm, like HayMax™, ddau yn gweithredu fel rhwystr i baill.

HayMax™ isn’t a triniaeth ar gyfer rhinitis or a hayfever cure but it can help. Gwneud cais y balm o gwmpas eich ffroenau i baill trap cyn iddo fynd i mewn eich trwyn.

Efallai y byddwch yn dal i brofi symptoms of hay fever like llygaid clefyd y gwair, a gwair peswch dwymyn a tisian neu Ă´l-diferu trwynol (trwyn yn rhedeg) ond gobeithio y bydd y rhain yn llai aml a difrifol nag heb y balm rhwystr. dau astudiaethau annibynnol show that HayMax™ traps significantly more pollen than an un-coated nostril.

Gwiriwch y pollen forecast ar ein homepage.