HayMax™ for hay fever features in Pharmacy Business magazine

HayMax™ for hay fever features in Pharmacy Business magazine

Haymana ™, y ffordd naturiol i helpu i drechu clefyd y gwair nodweddion mewn Busnes Fferyllfa: the magazine for community pharmacists in the UK.

HayMax™ for hay fever nodweddion mewn erthygl am gynnyrch naturiol. Haymana ™ yn cael eu cymhwyso anweledig pollen barrier balm. Mae'n mynd o dan ac o amgylch ymyl y trwyn i paill bloc cyn i chi ymateb a dechrau i gael profiad y cas symptoms of hay fever. Llai paill fodd llai o adwaith ar eich cyfer chi. Mae'r canlyniadau o'r treialon defnyddwyr HayMax™ were positive: Dywedodd yr holl ymatebwyr yn gweithio a'i roi marc o 3 out of 5 neu well. dau astudiaethau annibynnol show that Haymana ™ trapiau llawer mwy paill na ffroen gorchuddio heb eu a'i fod hefyd yn trapiau dander cath a gwiddon llwch tĹ·: dau alergenau cyffredin gael yn y cartref a'r gweithle.

HayMax™ in Pharmacy Business

You can buy Haymana ™ at our online shop, yn stores nationwide neu drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol drwy ddilyn y ddolen hon i'n homepage and using the contact details at the bottom under ‘get in touch’. Os byddwch yn gwneud cynnig ar HayMax™ for hay fever rhowch wybod i ni sut yr ydych yn dod ymlaen – we’d love to hear from you.