Archifau Tag: achos o glefyd y gwair

Histamin ac achos gwraidd o glefyd y gwair

Histamin ac achos gwraidd o glefyd y gwair

Clefyd y gwair, neu rhinitis alergaidd, yn digwydd pan fydd y corff yn cael adwaith alergaidd i baill. Histamin yn foleciwl a gynhyrchir gan gelloedd imiwnedd arbennig mewn ymateb i gyrff tramor penodol a phathogenau allai fod yn beryglus. Mae ganddo amrywiaeth o effeithiau yn dibynnu ar ba un o'r pedwar math o dderbynnydd histamin mae'n rhwymo i'r. These are named […]

HayMax™ research published on respected allergy site Foods Matter

HayMax™ research published on respected allergy site Foods Matter

A second study about HayMax by the National Pollen and Aerobiology Research Unit (NPARU) yn 2012 showed that HayMax™ traps cats dander and house dust mite as well as grass, tree and weed pollen. You can read more about the study and other product trials on our website here. The respected website Foods Matter explores complimentary approaches to allergies. […]