Archifau Tag: dementia

Meddyginiaeth clefyd y gwair yn cael ei Yn gysylltiedig â Dementia

Meddyginiaeth clefyd y gwair yn cael ei Yn gysylltiedig â Dementia

Mae astudiaeth a ryddhawyd gan Brifysgol Washington wedi dangos bod dros y cownter cyffuriau (gan gynnwys rhai o'r rhai ar gyfer clefyd y gwair, asthma a chysgu cymhorthion) codi yn sylweddol y tebygolrwydd o ddatblygu demensia mewn pobl dros 65. Experts have stressed that people should not panic and should not change their medications without consulting their GP. […]