Archifau Tag: clefyd y gwair

Alergaidd i eich coeden Nadolig? The Express online features HayMax™

Alergaidd i eich coeden Nadolig? The Express online features HayMax™

The Express online has featured HayMax™ organic allergen barrier balms as a way to help sufferers of ‘Christmas Tree Syndrome’ (CTS), alergedd i baill a mowldiau a ryddhawyd gan goed dan do yn ystod tymor y Nadolig. Coed Nadolig harbwr ystod o alergenau sy'n cael eu rhyddhau i mewn i'n cartrefi. Am dioddefwr o SOG, symptoms are similar […]

Gwrthgyrff yn rhoi rhyddhad o glefyd y gwair

Gwrthgyrff yn rhoi rhyddhad o glefyd y gwair

Mae treial clinigol wedi dangos gwrthgorff artiffisial i roi 'sylweddol’ rhyddhad i ddioddefwyr clefyd y gwair. Y prawf dan sylw 536 cleifion rhwng oed 12 a 75 oed sy'n cael eu heffeithio gan paill ragweed. Roedd y cyfranogwyr yn cael eu chwistrellu gyda gwrthgorff “Omalizumab”* or a placebo. Those injected with the antibody had far fewer of the usual […]

Hay Fever effeithiau fywydau De Affrica, astudio dod o hyd

Hay Fever effeithiau fywydau De Affrica, astudio dod o hyd

Mae arolwg o bron 2000 De Affrica gyda chlefyd y gwair fod symptomau alergeddau trwynol yn aml yn ddigon difrifol i amharu ar ansawdd bywyd yn gyffredinol, affecting 
mood, perfformiad yn y gwaith a pherthynas rhamantus. Mae mwy na hanner yr ymatebwyr yn teimlo bod symptomau trafferthus, fel tisian a trwyn yn gyson yn cosi ac yn rhedeg - fel arfer […]

HayMax™ suitable for women with hay fever in pregnancy – ymddangos yn y cylchgrawn Baby Prima

HayMax™ suitable for women with hay fever in pregnancy – ymddangos yn y cylchgrawn Baby Prima

  HayMax™ features in Prima Baby magazine! HayMax™ for hay fever is suitable for women with hay fever in pregnancy, or women who are brestfeeding as it’s completely natural. So no nasty side effects – HayMax™ is safe for all to use. HayMax™ traps pollen before the body reacts – llai o baill, llai tisian. Read the HayMax™ story here.