Archifau Tag: heb fod yn gysglyd

Clefyd y gwair yn ymateb i feddyginiaeth lysieuol

Clefyd y gwair yn ymateb i feddyginiaeth lysieuol

Mae treial yn y Swistir wedi dangos planhigyn o'r enw 'Butterbur’ i fod mor dda fel gwrth-histaminau, ond heb y sgĂ®l-effeithiau sedating. Gall triniaethau gwrth-histamin Safonol ar gyfer clefyd y gwair fod yn effeithiol, ond maent yn aml yn gyfrifol am syrthni a all fod yn unrhyw beth o anghyfleus i peryglus (yn enwedig wrth yrru neu weithredu peiriannau trwm). Roedd yr astudiaeth yn cymharu […]

Hay Fever effeithiau fywydau De Affrica, astudio dod o hyd

Hay Fever effeithiau fywydau De Affrica, astudio dod o hyd

Mae arolwg o bron 2000 De Affrica gyda chlefyd y gwair fod symptomau alergeddau trwynol yn aml yn ddigon difrifol i amharu ar ansawdd bywyd yn gyffredinol, affecting 
mood, perfformiad yn y gwaith a pherthynas rhamantus. Mae mwy na hanner yr ymatebwyr yn teimlo bod symptomau trafferthus, fel tisian a trwyn yn gyson yn cosi ac yn rhedeg - fel arfer […]

Haymana ™ – y ffordd naturiol i helpu gyda nodweddion clefyd y gwair yn Dyna Bywyd!

Haymana ™ – y ffordd naturiol i helpu gyda nodweddion clefyd y gwair yn Dyna Bywyd!

HayMax Aloe Vera™ features as one of ‘three to try’ trwyn a gwefusau balms yn Dyna Bywyd! magazine. HayMax™ is a pollen blocking balm that is applied invisibly to the nose to trap pollen before it enters the body. Llai paill, llai o adwaith! Aloe Vera extract is added for its soothing, calming properties. Studies by the National […]

Dr Roger Henderson Yn awgrymu HayMax ™ Am Hay Fever

Dr Roger Henderson Yn awgrymu HayMax ™ Am Hay Fever

Eto feddyg teulu arall yn sôn am HayMax ™. Dr Roger Henderson Nodweddion HayMax ™ ar y safle netdoctor barch iawn – you can read the article by clicking the link net doctor. Mae'n awgrymu defnyddio HayMax ™ fel ffordd gysglyd a di heb gyffuriau o fynd i'r afael clefyd y gwair a symptomau clefyd y gwair. HayMax ™ gweithredu fel atalydd paill, trapping […]

HayMax™ featured on Norwegian television

HayMax™ featured on Norwegian television

HayMax™ is making an impact across the globe! HayMax™ has been introduced to Norwegian viewers by the presenters of a daily morning magazine show. You can watch HayMax™ on channel tv2 by clicking on the link. (Unwaith y bydd yr hysbysebion dros, go to 5 min 30 seconds and 7 mins to see the parts where HayMax™ is featured […]

HayMax™ is one of The Best, says OK Magazine

HayMax™ is one of The Best, says OK Magazine

OK magazine said HayMax™ was their number one hay fever remedy. Now HayMax™ has been rated one of OK Magazine’s Five of The Best allergy aids – fantastic! OK also wrote about celebrities who have allergies. We wonder whether any celebrities have tried HayMax™? People have told us of the amazing effect that using HayMax™ […]