Archifau Tag: symptomau

Hay Fever effeithiau fywydau De Affrica, astudio dod o hyd

Hay Fever effeithiau fywydau De Affrica, astudio dod o hyd

Mae arolwg o bron 2000 De Affrica gyda chlefyd y gwair fod symptomau alergeddau trwynol yn aml yn ddigon difrifol i amharu ar ansawdd bywyd yn gyffredinol, affecting 
mood, perfformiad yn y gwaith a pherthynas rhamantus. Mae mwy na hanner yr ymatebwyr yn teimlo bod symptomau trafferthus, fel tisian a trwyn yn gyson yn cosi ac yn rhedeg - fel arfer […]

HayMax™ featured in Wedding Ideas magazine

HayMax™ featured in Wedding Ideas magazine

HayMax™ features in Wedding Ideas magazine under the headline ‘Goodbye to Hay Fever’. HayMax™ is a drug free organic pollen barrier balm that is applied under and around the rim of the nose to stop pollen entering the body: llai o baill, llai tisian! This means it’s suitable to use to help with hayfever during pregnancy […]

HayMax™ featured on Norwegian television

HayMax™ featured on Norwegian television

HayMax™ is making an impact across the globe! HayMax™ has been introduced to Norwegian viewers by the presenters of a daily morning magazine show. You can watch HayMax™ on channel tv2 by clicking on the link. (Unwaith y bydd yr hysbysebion dros, go to 5 min 30 seconds and 7 mins to see the parts where HayMax™ is featured […]

HayMax™ rated a top five product for hayfever by the Daily Mirror

HayMax™ rated a top five product for hayfever by the Daily Mirror

Haymana ™, ffordd naturiol i helpu gyda clefyd y gwair yn graddio pum cynnyrch uchaf ar gyfer clefyd y gwair yn y Daily Mirror. People have told us that they rate HayMax™ too. Joanna yn dweud: “Dim ond prynu fy ail pot o Haymax y penwythnos hwn yn y sioe Alergedd yn Llundain. I haven’t looked back since buying it last year! […]

HayMax™ featured in Kindred Spirit magazine

HayMax™ featured in Kindred Spirit magazine

HayMax™ features in Kindred Spirit magazine as a natural way to help with hay fever. Under the headline ‘Winning by a Nose’, the article explains that HayMax™ is 100% organig, as certified by the Soil Association and a completely natural way to help with hay fever. Applying HayMax™, an invisible balm, under and around the rim of […]